تمام مقالات

فرآیند تولید صفر تا صد تولید پارچه

برای تولید یک پارچه خوب چه فرآیندی را باید طی کرد ؟

نحوه ی چگونگی تولید پوشاک

برای اداره کردن یک تولیدی پوشاک زنانه به چند نوع حرفه و مهارت احتیاج است . طراح - برشکار - کمک برشکار -خیاط و کمک خیاط

آشنایی با مراحل و روند تولید لباس

بسیاری از دوستان درخواست داشتند تا در مورد مراحل و روند تولید لباس توضیح دهیم. ما هم طبق روال کلیاتی از روند تولید لباس و عمده فروشی لباس به صورت مرحله ای در این مطلب برای علاقه مندان توضیح خواهیم داد. تولید و پخش لباس انواع گوناگونی دارد و هر نوع دارای لازمه های خاص خود می باشد.مثلا میان تولید لباس زیر با تولید کت شلوار تفاوت وجود دارد و هر کدام به دستگاه های متفاوتی نیازمن هستند . شباهت هایی میان سیر تولید لباس وجود دارد که می توان این شباهت ها فاکتور گرفت و کلیاتی را از تولیدی پوشاک بیان کرد.

روانشناسی لباس (قسمت چهارم)

امروزه می توان از نوع پوشش و لباس انسانها د رمکان ها و زمان های مختلف اطلاعات زیادی درباره ی روحیات و شخصیت آنها به دست آورد . علمی که امروزه به روانشناسی لباس و رنگ مشهور است.

روانشناسی لباس (قسمت سوم)

امروزه می توان از نوع پوشش و لباس انسانها د رمکان ها و زمان های مختلف اطلاعات زیادی درباره ی روحیات و شخصیت آنها به دست آورد . علمی که امروزه به روانشناسی لباس و رنگ مشهور است.

روانشناسی لباس (قسمت دوم)

امروزه می توان از نوع پوشش و لباس انسانها د رمکان ها و زمان های مختلف اطلاعات زیادی درباره ی روحیات و شخصیت آنها به دست آورد . علمی که امروزه به روانشناسی لباس و رنگ مشهور است.